Förstudierapporten Glasögon är publicerad

 Publicerad 2018-01-10

Nu är förstudierapporten för Glasögon färdigställd och publicerad.

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Matilda Sjögren