Förvaltningsrättens dom i upphandling av Mediebyråtjänster, delområde Förmedling av annonser

 Publicerad 2018-10-05

Förvaltningsrätten meddelande nyligen dom i Kammarkollegiets upphandling av Mediebyråtjänster, delområde Förmedling av annonser. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen avseende ovan nämnt delområde ska göras om.

Kammarkollegiet kommer att påbörja arbetet med en ny upphandling för delområdet Förmedling av annonser så snart som möjligt.