Förvaltningsrättens dom i upphandlingen av Gåvo- och presentkort

 Publicerad 2018-07-11

Förvaltningsrätten meddelande nyligen dom i Kammarkollegiets upphandling av Gåvo- och presentkort (två delområden). Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen avseende delområde 1. Gåvokort ska rättas på visst sätt (utvärderingen ska göras om, men upphandlingen behöver inte göras om). Kammarkollegiet kommer rätta i enlighet med vad domstolen beslutat, och påbörja detta arbete i augusti.

För delområde 2. Presentkort kommer Kammarkollegiet teckna avtal inom kort.