Leverantörsenkät Brandskydd 2018, förstudie

 Publicerad 2018-05-10

Vi vill gärna få era synpunkter och erfarenheter inom området Brandskydd inför en eventuell ny upphandling. Samtliga Brandskyddsleverantörer har därför möjlighet att besvara en enkät genom att följa länken https://response.questback.com/kammarkollegiet/ln6po3wves

För mer information om det nuvarande ramavtalet.

Vi hoppas att ni är intresserade av att besvara enkäten så att vi kan få ett så omfattande underlag som möjligt. Enkäten tar ca 5-10 minuter att svara på och senast den 25 maj behöver vi ert svar.