Leverantörsenkät Kontorsmateriel 2017, förstudie

 Publicerad 2018-05-04

Vi vill gärna få era synpunkter och erfarenheter inom området Kontorsmateriel inför en eventuell ny upphandling från både nuvarande och framtida ramavtalsleverantörer. Leverantörer har därför möjlighet att besvara en enkät genom att kontakta William Friberg eller på tel. 0707646417.

Det nuvarande ramavtalet är rikstäckande och omfattar kontorsmateriel som används inom den dagliga verksamheten hos statliga myndigheter. Vissa kontorsmaskiner, elartiklar, datortillbehör och ergonomiska produkter kan också införskaffas här. Ramavtalet är indelat i totalt 11 produktkategorier med tillhörande skåpservice för ett visst antal orter. För mer information se ramavtalsidan

Vi hoppas att ni är intresserade av att besvara enkäten så att vi kan få ett så omfattande underlag som möjligt. Enkäten tar ca 15 minuter att svara på och senast den 16 maj behöver vi ert svar.