Myndighetsenkät avseende e-böcker

 Publicerad 2018-11-26

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har påbörjat ett arbete med att utreda behovet av ett statligt ramavtal inom området e-böcker. För närvarande finns inget statligt ramavtal för e-böcker.

Samtliga myndigheter har därför nu möjlighet att besvara en enkät avseende e-böcker. Enkäten riktar sig främst till den hos er som hanterar inköp av litteratur. Besvara enkäten via denna länk.

Vi hoppas att ni är intresserade av att besvara enkäten så att vi kan få ett så omfattande underlag som möjligt. Enkäten tar ca 5 minuter att besvara och vi behöver ert svar senast den 14 december.

Kontaktperson: Hanna Silwer