Ny upphandling av Glasögon

 Publicerad 2018-01-23

Nu är förstudien inför upphandling av Glasögon avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

För att ta del av förstudierapporten

Har ni några frågor kontakta ansvarig projektledare Matilda Sjögren