Överprövning hotelltjänster

 Publicerad 2018-02-26
Resa 1.jpg

Intresset blev rekordstort när den nya upphandlingen gällande ramavtalet för hotelltjänster annonserades. Fler än 400 anbud lämnades in från både större och mindre aktörer inom hotellnäringen.

Den här gången genomfördes upphandlingen för hela Sverige vid ett och samma tillfälle istället för som tidigare med en tredjedel åt gången. Men även bortsett ifrån det större upptagningsområdet var anbuden ovanligt många.

Den här upphandlingen har precis som tidigare en uppdelning på kategorier och regioner med den skillnaden att kategorin Longstay tillkommit. I dagsläget har två leverantörer överprövat tilldelningsbeslutet. För kategori tre är tecknandet av avtal stoppat för samtliga regioner i hela Sverige.