Ramavtal gällande Ljuskällor

 Publicerad 2019-01-10

Upphandling av ljuskällor pågår och Statens inköpscentrals plan är att nya ramavtal ska vara tecknade senast under 1:a halvåret 2019. Man får således räkna med en avtalslös period på ca tre månader.

Om behov av ljuskällor finns så rekommenderar Statens inköpscentral er att planera ett avrop från det gällande ramavtalet snarast möjligt för att kunna teckna kontrakt senast den 1 mars 2019.