RFI Revision- och granskningstjänster

 Publicerad 2018-11-09

Inför en upphandling av ett nytt ramavtalsområde för Revision- och granskningstjänster vill vi samla information från aktörerna på marknaden för dessa tjänster för att på ett tydligt sätt kunna definiera det som ska upphandlas. Läs mer på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Matilda Sjögren