Särskilda förvaringslösningar – dom överklagas inte

 Publicerad 2018-10-30

Den dom som förvaltningsrätten meddelade den 19 oktober 2018 gällande upphandlingen Särskilda förvaringslösningar, delområde klädförvaring och småfacksskåp har inte överklagats. Detta innebär att Kammarkollegiet kommer att inleda processen med att signera ramavtalen för delområdet. De nya ramavtalen kommer att börja löpa tidigast 2018-11-15.

 

Kontaktperson: Fredrik Aglo