Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har nu tecknat ramavtal gällande Kontorspapper

 Publicerad 2018-09-11

Avtalen gäller från 2018-11-01 till 2020-10-31 med möjlighet att förlänga med upp till 24 månader.

Ramavtalet är uppdelat i två områden: Anbudsområde A, leverans upp till en hel pall och Anbudsområde B, leverans mer än en hel pall. Avrop för Anbudsområde A, leverans upp till en hel pall sker enligt en fastställd rangordning och avrop för Anbudsområde B, leverans mer än en hel pall sker enligt förnyad konkurrensutsättning.

Kontaktperson: Klas Lindström