Tilldelningsbeslut gällande Belysningsarmaturer

 Publicerad 2018-05-11

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Belysningsarmaturer, dnr. 23.3-5695-17.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut 2018-05-22.

Kontaktperson: Niklas Björns och William Friberg