Tilldelningsbeslut gällande gåvokort och presentkort

 Publicerad 2018-02-20

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Gåvokort och presentkort, dnr. 23.3-3074-17.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut 2018-03-02.

Kontaktperson: Fredrik Aglo