Tilldelningsbeslut Hotelltjänster

 Publicerad 2018-01-07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende följande upphandlingar:

Hotelltjänster Kvalitetskategori 2 dnr. 23.3-6499-17
Hotelltjänster Kvalitetskategori 3, dnr 23.3-6500-17
Hotelltjänster Kvalitetskategori 4, dnr 23.3-6501-17
Hotelltjänster Kvalitetskategori 5, dnr 23.3-6502-17
Hotelltjänster Kvalietskategori Longstay, dnr 23.3-6503-17

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut 2018-01-23.

Kontaktperson: Kjell Kimström