Tilldelningsbeslut Paketförmedlingstjänster

 Publicerad 2019-01-14

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling Paketförmedlingstjänster 23.3-1635-18.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 2019-01-24.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson