Upphandling av Möbler och inredning

 Publicerad 2018-09-14
Gammal stol.jpg

Nu är förstudien inför upphandling av Möbler och inredning avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

För att ta del av förstudierapporten

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Mattias Ek.