Upphandling av Revision- och granskningstjänster

 Publicerad 2018-08-28

Nu är förstudien inför upphandling av Revision- och granskningstjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

För att ta del av förstudierapporten

Har ni några frågor kontakta ansvarig projektledare Matilda Sjögren