Upphandlingen av Profil- och presentartiklar är fortfarande överprövad

 Publicerad 2018-01-23

Förvaltningsrätten avslog två st. begäran om överprövning. Motparterna har överklagat detta och begärt prövningstillstånd i Kammarrätten, vilket innebär att det är interimistiskt (tillsvidare), och beslut att avtal inte får ingås.

Kammarrätten ska därför överväga om de ska ta upp målet. Om sedan Kammarrätten sakprövar målet och motparterna får prövningstillstånd kommer det tyvärr dröja ytterligare månader.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson