Förlängning av ramavtalen för språk- och översättningstjänster

 Publicerad 2019-02-12

Statens inköpscentral kommer att förlänga ramavtalen för språk- och översättningstjänster med 12 månader fr.o.m. 2019-04-03. Nytt slutdatum blir 2020-04-02. Därefter finns möjlighet till förlängning i ytterligare maximalt 12 månader.

Kontaktperson: Klas Ericsson