Nimag Sverige AB byter namn

 Publicerad 2019-06-18

Nimag Sverige AB är ett helägt bolag inom den holländska bilkoncernen Louwman Group. Som ett led i en pågående strukturomvandling byter man fr.o.m. den 4 juni namn på bolaget från Nimag Sverige AB till Louwman Sverige AB. Organisationsnummer, adress etc. är oförändrade. Ramavtalet med Kammarkollegiet påverkas heller inte.