Paketförmedlingstjänster - Klart för avrop fr.o.m. 2019-04-01

 Publicerad 2019-03-11

Ramavtalen är nu signerade och avrop kan göras tidigast fr.o.m. 2019-04-01 Avrop sker genom rangordning.

Mer information om ramavtalen hittar du här.