Till innehåll på sidan

Ramavtalen inom kategorin ”Möbler och inredning” upphör den 15 september

 Publicerad 2019-08-13

Om ni behöver göra avrop av möbler och inredning, bör ni vara medvetna om att ramavtalen upphör att gälla den 15 september 2019. Vi rekommenderar er att ha tecknat kontrakt eller godkänt orderbekräftelse, efter avrop, innan ramavtalen upphör.

Nya ramavtal inom möbler och inredning planeras vara klara och börja gälla dagen efter att de nuvarande ramavtalen löpt ut. Om inte så blir fallet kommer Statens inköpscentral att återkomma med ny information.

Senast ändrad: 2019-08-13