Upphandling av nytt ramavtal för kontorsmateriel

 Publicerad 2019-05-23

Nuvarande ramavtal för kontorsmateriel löper ut 2019-08-21. Maximal förlängning av ramavtalet har gjorts. Upphandling av nytt ramavtal pågår och tilldelningsbeslut är planerat till slutet av augusti. Det kan därför bli fråga om några veckors avtalslöshet innan nytt ramavtal har tecknats. När nuvarande ramavtal upphör så går det inte att göra några fler avrop. Det är dock möjligt att innan ramavtalet löpt ut göra ett större avrop för att täcka behoven under den avtalslösa perioden tills nytt ramavtal finns på plats. Leveranser kan ske efter att ramavtalet upphört så länge beställning gjorts under ramavtalets löptid.

För att undvika många stora beställningar i slutet av ramavtalet som kan innebära att varor blir restnoterade har Staples meddelat att de under en övergångsperiod kommer att fortsätta erbjuda större delen av sortimentet på ramavtalet till de avtalade priserna även efter att ramavtalet upphört. Myndigheter uppmanas att kontakta sin respektive kontaktperson på Staples för mer information.