Alla domar vunna i managementtjänster, Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)

 Publicerad 2019-10-07

Kammarkollegiet har vunnit samtliga överprövningar i upphandlingen managementtjänster, Verksamhets- och organisationsutveckling (VU). Nu avvaktar vi avtalsspärren och ramavtal tecknas senast i samband med att nuvarande ramavtal löper ut sommaren 2020.

Läs mer på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Åsa Fröding