Domar meddelade i Programvaror & tjänster - Systemutveckling

 Publicerad 2019-02-06
Lagbok och klubba

Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit de sex ansökningar om överprövning som inkom avseende upphandlingen Programvaror och tjänster - Systemutveckling.

Förutsatt att domarna inte överklagas innebär detta att Statens inköpscentral kan teckna ramavtal när tiodagarsfristen har löpt ut.

För att ta del av domarna, vänligen kontakta Förvaltningsrätten i Stockholm och hänvisa till målnummer 23590-18, 23682-18,  23714-18, 23755-18, 23762-18 och 23763-18.

Mer information hittar du på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Arman Borghem