Enkät till leverantörer inom förstudien Klienter och mobiltelefoner

 Publicerad 2019-03-25

I samband med förstudien Klienter och Mobiltelefoner inbjuder Kammarkollegiet leverantörer inom området att inkomma med synpunkter genom att besvara en enkät. Frågorna är relaterade till kravställning, omfattning och innehåll på ett framtida ramavtal. Era svar är mycket värdefulla för oss i det fortsatta arbetet. Efter ni inkommit med svar tar vi gärna ett möte med er för att diskutera frågorna, vänligen ange i mailet om ni är intresserade av ett sådant möte.

Enkätsvaren bifogas via mail till Sara Wedholm.

Vänligen svara senast 2019-04-08.