Förstudierapport för Innovationsmäklare

 Publicerad 2019-10-07

Nu är förstudierapporten för Innovationsmäklare klar och finns publicerad på förstudiens sida.

Frågor om förstudierapporten kan ställas till ansvarig projektledare, Fredrik Engvall.