IT-konsulttjänster - prövningstillstånd begärs

 Publicerad 2019-11-04

Kammarrätten meddelade nyligen dom i Kammarkollegiets upphandlingar av IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, Regionerna Norra och Östra.
Domen i Kammarrätten innebar att Statens inköpscentrals överklagande avslogs. Således kvarstår Förvaltningsrättens dom att upphandlingarna ska göras om.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har beslutat att överklaga Kammarrättens dom och ansöka om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.