Klart för avrop: Programvaror och tjänster - Systemutveckling

 Publicerad 2019-05-08

Avrop kan nu göras från det nya ramavtalet för Systemutveckling. 

Systemutveckling är ett av fem ramavtal i den nya familjen Programvaror och tjänster. Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning. Information om ramavtalet finns på ramavtalssidan.

Det är nu möjligt att genomföra avrop från fyra av de nya ramavtalen inom Programvaror och tjänster: Licensförsörjning, Programvarulösningar, Vård Skola Omsorg och Systemutveckling. Tilldelningsbeslut i den upphandling som återstår, det nya ramavtalet  Informationsförsörjning, väntas under andra kvartalet 2019.