Överprövad ramavtalsupphandling, Managementtjänster VU

 Publicerad 2019-06-10

Efter fattat tilldelningsbeslutet i upphandlingen Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) har ansökningar om överprövningar inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Målet är att avtal kommer att tecknas i anslutning till att nuvarande ramavtal löper ut under sommaren 2020.