Programvaror & tjänster - Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

 Publicerad 2019-02-05

Statens inköpscentral fattade 2018-02-23 tilldelningsbeslut i två av upphandlingarna inom Programvaror och tjänster; Licensförsörjning och Programvarulösningar. Dessa beslut överprövades av sju anbudsgivare. 2018-12-10 avslog förvaltningsrätten överprövningsansökningarna. Två anbudsgivare begärde därefter prövningstillstånd hos kammarrätten. Kammarrätten beslutade 2019-02-04 att inte bevilja prövningstillstånd i något av målen.

Statens inköpscentral avvaktar nu tiodagarsfristen, och eventuellt överklagande till högsta instans, samtidigt som allt förbereds för avtalstecknande 2019-02-15.

Mer information hittar du på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Daniel Melin

Senast ändrad: 2020-08-28