Programvaror & tjänster - Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

 Publicerad 2019-04-25
En dator

Statens inköpscentral fattade 2018-10-09 tilldelningsbeslut i upphandlingen Programvaror och tjänster - Systemutveckling. Dessa beslut överprövades av sex anbudsgivare. 2019-02-05 avslog förvaltningsrätten överprövningsansökningarna. Två anbudsgivare begärde därefter prövningstillstånd hos kammarrätten. Kammarrätten beslutade 2019-04-25 att inte bevilja prövningstillstånd i något av målen.

Statens inköpscentral avvaktar nu tiodagarsfristen, och eventuellt överklagande till högsta instans, samtidigt som allt förbereds för avtalstecknande 2019-05-07.

Mer information hittar du på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Arman Borghem