Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning överprövad

 Publicerad 2019-10-15

Efter tilldelningsbeslut den 4 oktober 2019 i upphandlingen Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning har en ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Det nya ramavtalet för Informationsförsörjning är ett av fem ramavtal i familjen Programvaror och tjänster. Tills vidare hänvisas till avrop från de befintliga Programvaror och tjänster-ramavtalen Licensförsörjning, Programvarulösningar, Vård Skola Omsorg och Systemutveckling. Det befintliga ramavtalet för Informationsförsörjning löper ut den 30 november 2019. För aktuell status om det nya ramavtalet för Informationsförsörjning, se upphandlingssidan.