Programvaror och tjänster - Systemutveckling överklagad till kammarrätten

 Publicerad 2019-02-15

Statens inköpscentral vann i förvaltningsrätten samtliga överprövningar i upphandlingen Programvaror och tjänster - Systemutveckling. Det har nu inkommit överklagan genom ansökan om prövningstillstånd i kammarrätten.

Kontaktperson: Arman Borghem