Prövningstillstånd – IT-konsulttjänster

 Publicerad 2019-07-04

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade i början av juni 2019 dom i Kammarkollegiets upphandlingar av IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, Regionerna Norra och Östra. Förvaltningsrättens dom innebar beslut att upphandlingarna ska göras om. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet överklagade Förvaltningsrätten dom och ansökte om prövningstillstånd.

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att meddela prövningstillstånd.

Till upphandlingssidan