Ramavtal IT-konsulttjänster, resurskonsulter, som snart löper ut

 Publicerad 2019-06-04

Ramavtalet för IT-konsulttjänster, resurskonsulter, för region Stockholm och Gotland är maximalt giltigt fram till 2019-08-31, därefter löper det ut.

Upphandling av nytt ramavtal är överprövad och det finns risk för att det kan bli avtalslöst under en period.

Myndigheter inom denna region som har behov av IT-konsulter efter 2019-08-31, d.v.s. under hösten, rekommenderas att redan nu planera för avrop på befintligt ramavtal för att säkerställa att behoven kan täckas. Kontrakten måste vara tecknade senast dagen som ramavtalen löper ut.

Länk till Ramavtalssidan.