Tilldelningsbeslut återkallat i Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning

 Publicerad 2019-08-08

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har skickat ut tilldelningsbeslut i upphandlingen Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning, dnr. 23.3-5560-17. Tilldelningsbeslutet återkallades den 8 augusti. Det finns därmed tills vidare inget fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen.

Det nya ramavtalet för Informationsförsörjning är ett av fem nya ramavtal i familjen Programvaror och tjänster. Avrop är redan möjligt från de nya Programvaror och tjänster-ramavtalen "Licensförsörjning", "Programvarulösningar", "Vård Skola Omsorg" och "Systemutveckling". Avrop är även fortsatt möjligt från befintligt ramavtal för Informationsförsörjning. Vid frågor gällande avrop, kontakta den som anges som ramavtalsansvarig för respektive ramavtal. För aktuell status avseende Informationsförsörjning, se upphandlingssidan.

Kontaktperson: Arman Borghem