Tilldelningsbeslut för Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV)

 Publicerad 2019-10-09

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av managementtjänster Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV) dnr 23.3-8688-18.

Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal:

  • Capgemini Sverige AB
  • Ekan Aktiebolag
  • Governo AB
  • Ramböll Management Consulting AB
  • SWECO Society AB
  • Vergenta AB    
  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB    

För mer information, vänligen läs tilldelningsbeslutet och på upphandlingssidan.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 18 oktober 2019. Kontaktperson: Åsa Fröding