Tilldelningsbeslut för Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)

 Publicerad 2019-05-31

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av managementtjänster Verksamhets- och organisationsutveckling (VU), dnr 23.3-8690-18.

Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal:

Acando Consulting AB

Capgemini Sverige AB

Ernst & Young Aktiebolag

Forefront Consulting Group

IBM Svenska Aktiebolag

PA Consulting Group Aktiebolag

Preera AB    

Syntell AB    

 

För mer information, vänligen läs tilldelningsbeslutet.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 7 juni 2019, avtal kan således tecknas tidigast 8 juni 2019.

Kontaktperson: Åsa Fröding