Tilldelningsbeslut i Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning

 Publicerad 2019-08-05

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har skickat ut tilldelningsbeslut i upphandlingen Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning, dnr. 23.3-5560-17.

Nu avvaktas avtalsspärren som löper ut måndag den 12 augusti 2019.

Det nya ramavtalet för Informationsförsörjning är ett av fem nya ramavtal i familjen Programvaror och tjänster. Avrop är redan möjligt från de nya Programvaror och tjänster-ramavtalen "Licensförsörjning", "Programvarulösningar", "Vård Skola Omsorg" och "Systemutveckling". För aktuell status avseende Informationsförsörjning, se upphandlingssidan.

Kontaktperson: Arman Borghem