Tilldelningsbeslut i Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning

 Publicerad 2019-10-04

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning, dnr. 23.3-5560-17.

Nu avvaktas avtalsspärren som löper ut måndag den 14 oktober 2019.

Det nya ramavtalet för Informationsförsörjning är ett av fem ramavtal i familjen Programvaror och tjänster. Avrop är redan möjligt från Programvaror och tjänster-ramavtalen "Licensförsörjning", "Programvarulösningar", "Vård Skola Omsorg" och "Systemutveckling". Det befintliga ramavtalet för Informationsförsörjning löper ut den 30 november 2019. För aktuell status om det nya ramavtalet för Informationsförsörjning, se upphandlingssidan.

Kontaktperson: Arman Borghem