Tilldelningsbeslut IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Norra och Östra

 Publicerad 2019-02-28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingarna IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Norra samt region Östra, dnr 23.37068-17 och 23.37068-17.

Här kan du läsa tilldelningsbesluten och utvärderingsrapporterna:

region Norra

region Östra

region Östra nytt anbudsområde 5

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut 2019-03-11.

Kontaktperson Norra: Josefine Monfors

Kontaktperson Östra: Sten Algotson