Upphandling av managementtjänster (ULV) har annonserats

 Publicerad 2019-05-09

Upphandlingen omfattar Utredning, ledning och verksamhetsstyrning.

Sista ansökningsdag är den 10 juni 2019.

Mer information finns på upphandlingssidan.

Kontaktperson för upphandlingen är: Åsa Fröding