Upphandling av Produkter och Tjänster för identifiering och behörighet

 Publicerad 2020-04-21
Ipad.jpeg

Nu är förstudien inför upphandling av Produkter och Tjänster för identifiering och behörighet avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

För att ta del av förstudierapporten

 

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig upphandlare Renée Skiver.