Upphandlingen Datacenter 2019 har annonserats

 Publicerad 2019-11-28

Upphandlingen Datacenter 2019 har nu annonserats.
Länk till upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag är den 22 januari 2020.

Mer information på upphandlingssidan.
Kontaktperson för upphandlingen är Daniel Melin.