Annonserad upphandling – Konferenser och möten 2019

 Publicerad 2019-10-11
Konferensslokal

Kammarkollegiet har annonserat 8 st. upphandlingar avseende konferenser och möten 2019 och nytt inom detta upphandlingsområde är att vi upphandlar samtliga geografiska anbudsområden vid ett och samma tillfälle.

Vidare har Kammarkollegiet lagt till två st. upphandlingar, konferens utan förtäring, halv- och heldag. Vi hoppas att detta kommer att ge myndigheter ett större utbud av möjligheter att konferera på. Leverantörerna får också fler möjligheter att lämna anbud.

Området består av 8 st. separata upphandlingar enligt följande:

  • Helpension Plus upp till och med 150 personer
  • Helpension Bas upp till och med 150 personer
  • Dagkonferens Plus upp till och med 150 personer
  • Dagkonferens Bas upp till och med 150 personer
  • Timdebitering upp till och med 150 personer
  • Stora konferenser från och med 151 personer
  • Halvdag utan förtäring upp till och med 150 personer
  • Heldag utan förtäring upp till och med 150 personer

    Sista anbudsdag för Helpension och Dagkonferens är den 8 november och för resterande upphandlingar den 13 november 2019. Se mer information på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Kjell Kimström