Beslut om att avbryta upphandling av Ljuskällor

 Publicerad 2019-09-04

Kammarkollegiet har beslutat att avbryta upphandlingen av Ljuskällor p.g.a. det har framkommit brister i upphandlingsdokumentens utformning som kan leda till att upphandlingens syfte att tillgodose de avropsberättigades behov inte kan tillgodoses.

Hela beslutet, inklusive skäl till beslutet, finner ni här.

Kontaktperson för upphandlingen är Kjell Kimström