Brevförmedlingstjänster

 Publicerad 2019-06-14

Vi förstår att det är många myndigheter som just nu har frågor kring brevförmedlingstjänster där vi endast kunnat tilldela för delar av landet.

Sedan år 2000 har brevvolymerna minskat med över 40 procent i Sverige. Alla prognoser tyder på att detta volymtapp kommer att fortsätta, sannolikt i allt snabbare takt. Under 2018 skedde den största minskningen av antalet brev någonsin under ett enskilt år enligt PTS:s rapport Svensk postmarknad 2019. Det här i kombination med att marknaden är hårt reglerad skapar utmaningar för att genomföra affärsmässiga upphandlingar av de här tjänsterna. Det här har gjort att vi den här gången inte fått in anbud för alla tjänster och geografiska delar.

Efter att ha inhämtat och analyserat information från ett stort antal myndigheter har vi nu som målsättning att komplettera med de tjänster och geografiska områden som saknas, så som postnummer utanför de större städerna för att täcka myndigheternas behov av rikstäckande brevförmedlingstjänster. Vi ser det som prioriterat att tillgodose myndigheternas behov på området.