Dom meddelad i upphandling av Taxitjänster

 Publicerad 2019-05-16

Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit den ansökan om överprövning som inkom avseende upphandlingen av Taxitjänster.

Förutsatt att domen inte överklagas innebär detta att Statens inköpscentral kan teckna ramavtal när tiodagarsfristen har löpt ut.